הצָמָא

אני צמא לאחווה. כשאני מאמין שאני לא יכול להשיג אותה, שאני לא ראוי לה - ואני מחפש אותה, באופן טבעי, בכל זאת - החיפוש מקבל מרקם נואש, מיני.

זה הכל.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square