על מנת לסייע בכיסוי הוצאות הסדנה, אנשי הצוות מתבקשים להשתתף על ידי תשלום דמי צוות.

 

נא לחץ על הכפתור למטה כדי לשלם את דמי הצוות בגובה 390 ש"ח.

:טלפון 
058.715.2029

:דוא"ל:
jimisrael2012@gmail.com

© 2020  

Brothers Road (Brothers on a Road Less Traveled)