על מנת לסייע בכיסוי הוצאות הסדנה, אנשי הצוות מתבקשים להשתתף על ידי תשלום דמי צוות.

 

נא לחץ על הכפתור למטה כדי לשלם את דמי הצוות בגובה 390 ש"ח.