:טלפון 
058.715.2029

:דוא"ל:
jimisrael2012@gmail.com

© 2019  

Brothers Road (Brothers on a Road Less Traveled)

על מנת לסייע בכיסוי הוצאות הסדנה, אנשי הצוות מתבקשים להשתתף על ידי תשלום דמי צוות.

 

נא לחץ על הכפתור למטה כדי לשלם את דמי הצוות בגובה 390 ש"ח.